Vreme

Protičem i gušim u proticanju. Nekad nagazim na želju, spotaknem se na strah, previdim sreću, precenim tugu.