Okruženi psihopatama- Tomas Erikson

Posted on

“Poverenje nevinih je najkorisnija alatka lažova” Stiven King

Kada je ova knjiga nastajala, ona je prema rečima autora trebalo da upozori i spreči zloupotrebu znanja i tehnika koje su bile predstavljene u prvoj knjizi “Okruženi idiotima”, tako da je ova knjiga svojevrsni nastavak pomenute prve sa proširenim delovima. Ti prošireni delovi se dakle odnose na vidove manipulacije koje sprovodi osoba koja je psihopata, ili ona koja ima psihopatske crte ličnosti.

Dakle, “Okruženi psihopatama” je knjiga koja bi trebalo da ima za cilj da razjasni i upozori na različite tipove ponašanja i manipulacije koje su tipične za psihopate. Takođe se bavi i nuđenjem rešenja kako da se izborimo ukoliko prepoznamo da nam se psihopata približi dovoljno da pokuša da manipuliše sa nama. Kako da zaštitimo sebe i kako da prepoznamo i budemo sigurni da smo u kandžama baš ovih osoba. Što je najbitnije jer, videćete da to nije uopšte lako.

Možda ima nekog ko će pomisliti i zapitati se, pa ako su toliko opasne kako je moguće da ih je tako teško otkriti. Zar svako od nas bar instiktivno ne deluje kada nasluti opasnost i okrene se od nje glavom bez obzira. Sve ovo može pasti u vodu ukoliko se susretnete sa psihopatom.

Na početku knjige autor nam daje par napomena u uvodu kako psihopate deluju na nas, šta dobijamo u odnosu sa njima i kakve su posledice po nas na kraju svega toga. l koliko ih je zapravo među nama. Njihova slatkorečivost, šarm, grandiozna slika o sebi, patološko laganje, nedostatak empatije, nedostatak osećaja kajanja i krivice, moć ubeđivanja je daleko snažnija nego što mi možemo pretpostaviti. Svo to njihovo oružje nikako ne bismo smeli potceniti. Jer sve je to oružje uz pomoć kog će pokušati da od vas dobiju šta god požele, a pritom će se svojski potruditi da vi kao cenu toga budete oštećeni na neki način (emotivno ili finansijski obično). Njih vaša osećanja ne interesuju ni najmanje, svaka vaša slabost je u njihovim rukama oružje usmereno protiv vas. Da upravo protiv vas. Oni su naravno sve vreme svesni kako utiču na druge, da ih povređuju i narušavaju identitet, ali njih ne samo da je briga za to već u tome i uživaju. To je zapravo ono što ih čini psihopatama.

Autor na početku izdvaja neke od osnovnih karakternih crta ličnosti koje su tipične psihopatske, a one su:

  1. makijavelistička egocentričnost, nedostatak empatije i osećaj odvojenosti od drugih, zarad ostvarnja ličnih ciljeva;
  2. socijalni uticaj, sposobnost da se okolina šarmira i obmane;
  3. nemilosrdnost; izraziti nedostatak emocija, osećaja krivice, nepostojanje obzira prema tuđim osećanjima;
  4. bezbrižni nedostatak planiranja, poteškoće u planiranju unapred i uviđanju poseldica sopstvenih postupaka;
  5. neustrašivost, težnja ka rizičnom ponašanju isto kao i manjak straha koji uglavnom prati svaki rizik;
  6. eksternalizacija krivice, nesposobnost da se preuzme odgovornost za vlastite postupke, umesto čega krive druge ili racionalizuju svoje izopačeno ponašanje;
  7. buntovnička nekonformnost, nepoštovanje i odbacivanje socijalnih normi i društveno prihvatljivog ponašanja;
  8. neosetljivost na stres, manjak tipičnih reakcija na traumatične događaje i sve ono što inače izaziva stes.

Ovo je zapravo revidirani inventar psihopatske ličnosti (PPI-R, Psychopathic Personality Inventory). E sada kada pažljivo još jednom pročitate ovih osam karakteristika, i pre nego što započnete sa čitanjem ove knjige shvatićete koliko je sve ovo veoma složeno i nimalo naivno kada su ove osobe i bilo kakvi kontakti sa njima u pitanju. I da je zapravo najdelotvornija borba protiv njih ta- da ne ulazite uopšte u borbu sa njima. Ukoliko ste imali sreće da ih brzo pepoznate u vašoj blizini, sve što treba da uradite je da se maksimalno udaljavate od njih i da ih izbegavate. To je zapravo ključna i jedina vaša borba protiv njih. U svakom drugom vašem postupanju prema njima vi ćete zasigurno izaći kao poraženi. A veoma često i ozbiljno narušenog mentalnog zdravlja, finansija ili čak i ugleda.

Tomas Erikson nam u svojoj knjizi daje mnoštvo primera i složenijih kliničkih slika ovih osoba i kako i na koji način prilaze svojim “žrtvama” u zavisnosti od toga šta žele da dobiju od njih. U prethodnoj knjizi koja je na početku spomenuta “Okruženi idiotima”, Erikson daje prikaz četiri osnovna tipa ličnosti po bojama prema DISA modelu*. A one su crvena, žuta, zelena i plava. O ovim tipovima ličnosti više možete pročitati u prvoj pomenutoj knjizi, a u “Okruženi psihopatama” videćete kako i na koji način psihopata manipuliše određenom bojom ličnosti.kakav je pristup prema svima njima i koje su boje zapravo najviše zastupljene među psihopatama. Da li ih je najviše među crvenima ili zelenima, žutima ili plavima? Jedno od interesantnijih poglavlja knjige je svakako i “Zbog čega obmanujemo jedni druge?” U njemu ćete dobiti brojne odgovore na pitanja poput, zašto nam je važna moć nad nekim i šta nam ona obezbeđuje, kao i to koliko smo daleko spremni da idemo da je obezbedimo sebi. I da li je manipulacija baš uvek negativna.

U jednom poglavlju ove knjige autor veoma kratko razmatra manipulativne tehnike osoba koje nisu psihopate ali koje takođe mogu biti vešti manipulatori. Ni njih ne treba zanemariti jer vam i oni mogu naneti ogromnu štetu. Oni zapravo mogu imati jednu ili nekoliko psihopatskih karakteristika što ih ne čini psihopatama ali ne umanjuje mogućnost da su spremni da vas prevare ili obmanu. Na primer mogu biti patološki lažovi, samo što ih ne možemo odmah na osnovu samo toga svrstati među psihopate jer u ovu grupu nažalost spada i veliki broj ljudi koji nisu psihopate samo zbog te karakterne crte. Površan šarm i grandioznu sliku o sebi takođe ima veliki broj ambicioznih ljudi što ih samo po sebi ne čini psihopatama. E sada, što je više udruženih karakternih osobina karakterističnih za psihopatu naravno da je veća mogućnost da se radi o psihopati pa samim tim treba povećati oprez na što viši nivo.

Sam kraj ove knjige nam još jednom donosi rezime svih dobro poznatih tehnika koje vešti manipulator koristi kao i to kako i na koji način biste mogli da pokušate da se izborite sa njima ukoliko niste bili te sreće da ih zaobiđete. Jer svakako i tada vredi boriti se za sebe i svoje interese i nikako se ne prepuštati sudbini i olakšavati psihopati da vas kontroliše i uništava. Naš život treba da je samo u našim rukama, što nam autor na više mesta u knjizi napominje kao i to da su ovakve situacije i ovakve osobe ozbiljan test za nas i našu sposobnost da se zauzmemo i izborimo za sebe. Naše samopoštovanje zdrav razum i pravo na rasuđivanje smo dužni da branimo po svaku cenu, od svih i od svakog.

*DISA model- skraćenica od Domination, Inspiration, Stability, Analysis (dominacija, inspiracija, stabilnost, analiza): sistem koji se koristi širom sveta i predstavlja jednu vrstu alata za analizu ljudskog ponašanja.

2 Replies to “Okruženi psihopatama- Tomas Erikson”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *